Skip to content
logo_af

Stigter en Artistieke Hoof:
Claudine van Breda

19 – 23 Oktober 2022

Pretoria

 • Die Atterbury Nasionale Klavierkompetisie is vir jong mense onder die ouderdom van 20 jaar en sluit die volgende kategorieë in: 12 jaar en jonger, 15 jaar en jonger, 19 jaar en jonger. Die ouderdomskategorie word bepaal deur die ouderdom van die deelnemer tydens die aanvang van die kompetisie, d.w.s. op 18 Oktober 2021.
 • Slegs Suid Afrikaanse burgers en persone met permanente verblyfreg mag deelneem.
 • Die kompetisie vind plaas oor vier rondtes. Alle kandidate neem deel aan die eerste twee rondtes wat Dinsdag en Woensdag plaasvind, waarna die 18 semi-finaliste aangekondig word wat deurdring na die derde rondte Donderdag. Hierna word die 9 finaliste aangekondig wat deelneem aan die gala geleentheid Vrydagaand.
 • Alle herhaaltekens mag uitgelaat word, behalwe in die geval van ‘n Da Capo.
 • Geen klavierkonserte word toegelaat nie.
 • Memorisering van die volledige program vir die kompetisie is ’n vereiste.
 • Volledige inligting aangaande alle werke moet op die inskrywingsvorm verskaf word ( die komponis, volledige titel, opus nommer, toonaard en/of tempo aanduidings van die beweging, en akkurate tysduur). Enige verandering aan ’n kandidaat se program moet telefonies met Claudine van Breda bespreek word, en daarna skriftelik gerig word aan Danita Meiring (danita.meiring@gmail.com) deur die ouer of onderwyser. GEEN veranderinge sal na 15 Augustus 2021 aanvaar word nie.

Die rondtes word as volg saamgestel

1ste rondte
Een Barok – en een Romantiese werk

2de rondte
Een Klassieke – en een Moderne /20ste Eeu / Impressionistiese werk

 

3de rondte
Twee kontrasterende werke: Enige werk van ‘n vorige rondte en ‘n nuwe werk wat nog nie voorgedra is nie

4de rondte
’n Program van twee werke gekies uit enige van die vorige rondtes.

Tydsduur van rondtes

12 Jaar en jonger

 • 1ste, 2de en 3de rondtes : ‘n minimum van 3 minute en ‘n maksimum van 10 minute
 • 4de rondte : ‘n Minimum van 3 minute en ‘n maksimum van 15 minute

15 Jaar en jonger

 • 1ste, 2de en 3de rondtes : ‘n Minimum van 5 minute en ‘n maksimum van 12 minute
 • 4de rondte : ‘n Minimum van 10 minute en ‘n maksimum van 18 minute

19 Jaar en jonger

 • 1ste, 2de en 3de rondtes : ‘n Minimum van 10 minute en ‘n maksimum van 15 minute
 • 4de rondte : ‘n Minimum van 15 minute en ‘n maksimum van 20 minute

Oudisies

 • Inskrywingsvorm moet aanlyn gestuur word. Sluitings datum; 31 Julie 2022.
 • Oudisie video bestaan uit twee kontrasterende werke, met ‘n maksimum tydsduur van 15 minute. Die twee werke moet egter deel uitmaak van die finale program wat gelewer word vir die kompetisie. Die opname moet van goeie kwaliteit wees, met fokus op die hande en gesig van die kandidaat. Alle werke moet gememoriseerd voorgedra word. Alle oudisie-opnames moet via “WeTransfer” gestuur word na admin@atterburypiano.co.za. Heg asseblief ‘n boodskap aan, met die deelnemer se naam, ouderdomsgroep asook die titel en komponis se gegewens van die twee werke. Klik HIER vir WeTransfer instruksies.
 • Bewys van nie terugbetaalbaare inskrywingsfooi van R200. Bank besonderhede:

  Nedbank
  Atterbury Trust
  Current Account

  Account number: 1497004187
  Branch code: 198765
  Branch name: Corporate Client Ser

  Verwysings nommer – PIANO/Van en geboortedatum

  GEEN LAAT INSKRYWINGS SAL AANVAAR WORD NIE

 • Suksesvolle kandidate sal via e-pos laat weet word.
 • Die 9 finaliste van die vorige jaar se kompetisie kwalifiseer outomaties, en hoef nie aan oudisies deel te neem nie.

Deelname aan die kompetisie

 • ’n Maksimum van 45 deelnemers sal gekies word.
 • Daar sal drie beoordelaars wees.
 • Alle deelnemers sal deurentyd beoordeel word op grond van kwaliteit en musikaliteit van die optredes.
 • Die beoordelaars se beslissing is finaal.
 • Die 18 semi-finaliste sal direk na die 2de rondte aangekondig word.
 • Die 9 finaliste sal direk na die 3de rondte aangekondig word.
 •  
 • Die wenners sal direk na die finale rondte aangekondig word.
 • Die wenner van ’n ouderdomskategorie sal nie toegelaat word om weer in daardie kategorie deel te neem nie.
Hands Playing Piano

Designed and created by OPTOG! Media.